Aşil Tendon Rüptürü (Kopması) - Ayak Cerrahisi

Ayak Cerrahisi Bilgiler

Aşil Tendon Rüptürü (Kopması)

Aşil tendonu vücudun en kalın tendonu olup yürüme ve ayakta durmada çok önemli rol oynamaktadır. Tendon, bacağın arkasındaki gastrocnemius ve soleus adelelerini topuk kemiğine bağlar. Bu adelelerin kasılması ile ayağın aşağı doğru hareketini sağlamış olur. Aşil tendon kopması olan hastalar o tarafta parmak ucu yükselemezler. Aşil tendon rüptürleri nin insidansı % 0.2 olup alt ekstremitede en sık gözlenen tendon yaralanmasıdır.

Nedeni
30-40 yaşlarda en sık görülmektedir. Erkeklerde kadınlardan 5 kat fazla görülür. Sol tarafta daha sık olur. Düzenli spor yapmayan kişilerde yada hafta sonu sporcusu dediğimiz grupta sıklıkla sportif aktivite sırasında indirekt travma ile gözlenir. Ani beklenmedik ayak bileği yukarı hareketi ile beraber güçlü baldır kası kasılması (çukura yada farkedilmeyen basamaktan inme) sonucu gelişir. Yine yük taşıyan ayakta diz düz iken ayak parmak ucunda yükselme ile (teniste) veya yüksekten düşmede olduğu gibi ayak bileği aşağı bükülü iken ani olarak bilek yukarı zorlandığında olan travmalar örnek verilebilir.
Aşağıdaki durumlarda Aşil rüptür daha sık görülür:
Romatoid Artrit, Gut,SLE,böbrek yetmezliği,hipertroidi,enfeksiyon,tümör gibi hastalıklar,
Quilone grubu antibiyotik kullanımı,
Kortikosteroidlerin kullanımı,
Aşil tendon şikayetlerinin varlığı (%10)
Hastalar, arkadan bir darbe almış gibi hissederler ve sıklıkla bir ses duyarlar. Spora devam edememe, yürümede zorluk ile Ayak ve Ayak Bileğinde Şişlik olur. Hastalarda ağrı şikayeti azdır.
Tanı
Fizik Muayene tanı koydurucudur. Çoğunlukla ek tetkike ihtiyaç duyulmaz. Fizik muayenede; Ayak ve Ayak bileğinde Ödem, Aşil tendonununda elle hissedilen boşluk, Thompson Testi pozitifliği (Normalde yüz üstü yatışta baldır sıkılınca ayak aşağı doğru hareket ederken Aşil tendon kopmasında bu hareket oluşmaz) ve Parmak ucunda yükselememe saptanır.

Radyoloji
Radyografide kemik parça ile ayrışma şeklindeki avulsiyon yaralanmaları, eşilk eden patolojiler görülür.
Ultrasonografi dökümantasyon için istenebilinir.
MRI-şüpheli olgularda
Tedavi
Genç aktif kişilerde tedavi cerrahi olup, belli yaşın üstündeki kişilerde yada ameliyat olmaya sağlığı elvermeyen hastalarda cerrahi dışı tedavi uygulanır.. Bu tedavide; diz altı alçı uygulaması yapılırken bazı ortopedistler diz üstü alçıyı tercih edebilmektedir. Alçı sonrasında fizik tedavi uygulanılır.
Bir çok açık cerrahi teknik kullanılmakla beraber açık cerrahilerde görülen yara iyileşmesi problemleri sonucunda son günlerde en güncel tedavi, mini insizyon (3-4 cm) kullanılarak yapılan cerrahi tamirlerdir. Bu şekilde hem ameliyat süresi hem de hastaların iyileşme süreleri kısalmaktadır. Cerrahi Tedavi ile erken mobilizasyon, daha düşük yeniden yırtılma olasılığı ve plantar fleksiyon gücü bakımından daha iyi sonuçlar alınmaktadır.