Halluks Valgus Hastalığı - Ayak Cerrahisi

Ayak Cerrahisi Bilgiler

Halluks Valgus Hastalığı

Daha çok bayanlarda 30-40 lı yaşlardan sonra artan oranda görülen ayak başparmağında çıkıntı, ayakta ağrı ve ayakkabı giyiminde zorlukla karakterize bir hastalıktır.
Halluks valgusta başparmağın 1. tarak kemiği üzerinde 2. Parmak tarafına açılanması görülür.
Tarak kemiği – parmak ekleminde yumuşak dokularda kontraktür ve kapsüler yapılarda uzama görülür.
Başparmakta kemik çıkıntı gelişimi ve eklemdeki şekil bozukluğu ile başparmağın yük taşıma fonksiyonu azalır.

Halluks Valgusa ne yol açmaktadır?
Gerçekten de yüksek ökçeli ayakkabıların hastalığın gelişiminde rolü var mıdır?

Halluks valgus deformitesinde
•Aile hikayesi vardır. Halluks valguslu hastalarımızın büyük kısmında aile büyüklerinde de bu hastalık görülür.
•Dar yüksek ökçeli ayakkabılar bir kısım hastada gelişimde rol oynarken bir grup hastada ise devamlı spor ayakkabısı gibi rahat ayakkabı giyimine rağmen hastalık görülebilmektedir.
•Aşil tendonu kısalığı olan kişilerde de Halluks Valgus daha sık görülmektedir.
•Ayağın ileri düzeyde içe basması, düz tabanlık ta Halluks Valgus ve diğer parmak şekil bozukluklarına neden olabilmektedir.
•Eklemlerde gevşeklik normalin üstü hareket olduğu durumlarda da Halluks Valgusu görmekteyiz.

Tanı da fizik muayene yeterli midir? Radyografi, MR, Ultrasonografi gibi ek tetkikler yapılmalı mıdır?

Fizik Muayene son derece önemli olmakla beraber hastalarda ayak yere basarak ön-arka ve yan ayak grafileri çektirilerek radyolojik muayene de yapılır ki tüm bu verilerle halluks valgusun derecesi saptanıp hastaya uygulanacak operasyonun tipine karar verilir. Burada doğru karar vermek sonradan deformitenin tekrarlamasını engellemek için çok önemlidir.

Tedavi cerrahi midir? Ameliyatsız tedavi mümkün müdür?

İlk tedavi seçeneği ameliyat değildir. Tedavide;
•Önü geniş rahat ve yumuşak ayakkabılar
•Parmak arası makara
•Halluks valgus gece ateli
•Ayak Arkı düşük olan hastalarda ortopedik tabanlık kullanımı önerilir.

Ne zaman cerrahi yapılmalıdır?

Tüm ameliyatsız tedavi yöntemlerine rağmen ağrısı devam eden ve ayak ağrısının günlük hayatlarını etkilediği hastalarda cerrahi tedaviye başvurulur.

Nasıl bir cerrahi tedavi uygulanır?

Cerrahi Tedavi, hastalığın derecesi ve kemik deformitesinin görüldüğü bölgeye göre farklılık göstermektedir. Sıklıkla uyguladığımız operasyonlar tarak kemiğinin başparmağa yakın olan bölgesinde yapılanlardır. Bazı hastalarda ise, tarak kemiğinin başlangıç yerinde operasyonlar yapılmaktadır ki bu hastalarda ameliyat sonrası erken basma için alçı uygulamaktayız.

•Ameliyat sonrası ağrı çok oluyor mu?

•Ameliyattan hemen önce hastalarımıza uyguladığımız ayak bileği blok anestezisi sayesinde hastalarımız ameliyat sonrası normalde en fazla ağrı duyulan ilk 1-2 günlük süreyi ağrısız ve konforlu şekilde geçirmektedirler.

•Ne kadar süre hastanede kalıyorum?

•En fazla 1 gün

•Ne kadar süre yürüyemem?

•Ameliyat sonrası 2.-3. saatte hastalar topuklarına basarak yada özel ayakkabı kullanarak yürüyebilmektedirler.

•Deformite tekrarlar mı?

•Uygun operasyon seçimi ve gelişmiş cerrahi teknikler sayesinde halluks valgus deformitesinde tekrarlama neredeyse hiç görülmemektedir.

•Genel anestezi şart mı?

•Hayır şart değildir. Ayak bileği bloğu yada spinal anestezi kullanılmaktadır. Ancak anestezi doktorlarımızın önerdiği durumlarda genel anestezi de uygulanmaktadır.




Hallkus Valgus Videosu