Tarsal Koalisyon - Ayak Cerrahisi

Ayak Cerrahisi Bilgiler

Tarsal Koalisyon

Tarsal Koalisyon nedir?

Tarsal koalisyon ayak kemikleri arasında köprüleşmenin olmasıdır. Aralarında köprü olan kemiklerin oluşturduğu eklem hareketi azalmıştır.

Tarsal Koalisyon neden kaynaklanır?

Tarsal koalisyon, ayak tarsal kemiklerinin gelişimi sırasında oluşan bir ayrışma anomalisidir. Sıklııkla otozomal dominant geçiş sık olsa da otozomal resesif kalıtsal geçiş te görülebilmektedir. Bazen fibular hemimeli, femoral gelişme defektleri, Apert sendromu gibi diğer hastalıklarla birlikte de görülebilmektedir.

Tarsal koalisyon sıklığı nedir ve ensık hangi kemikler arasında görülür?


İnsidans % 1-6 dır. Olguların % 50 si iki taraflıdır. Sırasıyla ensık; talokalkaneal, kalkaneonaviküler, talonaviküler,kalkaneoküboid ve kalkaneoviküler koalisyon görülür. Koalisyon, kemik, kıkırdak yada fibröz yapıda olabilir.

Tarsal Koalisyon nasıl bulgu verir?

Tarsal koalisyon, doğuştan olmakla beraber, bulgular tarsal kemiklerin kemikleşmeye, ossifikasyona başladığı 8-16 yaşlar arasında görülür.
Ensık görülen bulgular, ağrı ve sık ayak bileği burkulmalarıdır. Hastalar özellikle düz omayan zemideki aktivitelerinde ağrıyı tecrübe ederler. Muayene ilgili eklem hareketlerinde kısıtlılık ve sert ayak bulgusu vardır. Yine subtalar hareketlerin kısıtlanması ile parmak ucu yükselmede normalde topukta görülen içe dönme bu olgularda kısıtlanmaktadır.
Tanıda; Ayak AP-Lateral ve oblik grafileri yardımcı olmaktadır. Bunun dışında gerek duyulduğunda ve cerrahi planlandığında, Bilgisayarlı Tomografi ve MR tetkiki ile koalisyonun yeri tam saptanabilir.

Tarsal Koalisyon nasıl tedavi edilir?


İlk yaklaşım atiemflamatuar ilaçlar, ortez kullanımıdır. Bazı olgularda alçı da uygulanabilmektedir. Israr eden olgularda cerrahi ile tarsal kemikler arasındaki köprü çıkarılmaktadır. Deformite gelişmiş olgularda osteotomilere, kireçlenme görülen olgularda artrodezlere ihtiyaç duyulabilmektedir.